ГЛАВНАЯ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

АКАДЕМИК НАН УКРАИНЫ
ПРИСНЯКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

НАУЧНАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА НАНУ В.Ф. ПРИСНЯКОВА


“ТЕОРІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ З ФАЗОВИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ РОБОЧИХ ТІЛ”


Започатковані і розроблені теоретичні основи нового наукового напрямку, зв'язанного з явищами в високотеплонапружених агрегатах – ракетних двигунах, атомних реакторах, генераторах плазми, космічних енергоустановках. Результати фундаментальних досліджень покладено в основу проектних розрахунків цих систем нової техніки.
Період діяльності школи: з 1963 року по 1998 р.


УЧНІ:


Академіки


1.Член-кореспонденти Міжнародної академії астронавтики (Париж), Академії технологічних наук України:
Серебрянський В. М., А.С. Макарова


2.Академік міжнародної академії інформатизації вищої школи (Москва):
Падун П.П.


Доктори наук, професори:


1. Серебрянський В. М.
2. Морозов Ю. Д.
3. Приходько О. А.
4. Макарова А.С.
5. Габринець В.М.
6. Фомін С. П.
7. Капулкін О.М.
8. Падун П.П.(професор)
9. Яковенко О.Г. (підготовка до захисту)


Кандидати наук:


1.Тітов С. М. . 2. Огліх В. В. 3. Кумченко Я. О. 4. Серебрянський В. М. 5. Рахленко О.Я. 6. Гладченко М. К. 7. Ходурський В.Є. 8. Морозов Ю.Д. 9. Місюра В.І. 10. Котелевець М. С. 11. Логвиненко А. І. 12. Ушкін М. П. 13. Ігнатенко В.В. 14. Приданцев В.Ф. 15. Соколов В.С. 16. Фомін Ю. П. 17. Падун П.П. 18. Трофіменко А.В. 19. Хоменя О.А. 20. Носач М. О. 21. Гришкевіч О. Д. 22. Гонтарев Ю. К. 23. Серегін С. М. 24. Наврузов Ю.В. 25. Піліпенко О. В. 26. Щелест В. С. 27. Вахнюк С.П. 28. Сідушкін В. М. 29. Габринець В. О. 30. Сітнікова Н.В. 31. Філоненко І. В. 32. Вікторов В. Г. 33. Шумриков В. В. 34. Привалов А. М. 35. Масляний М. В. 36. Труш В.Г. 37. Стаценко І.М. 38. Хітько А. В. 39. Стулов В. В. 40. Луценко В.І. 41. Бучарський ВЛ. 43. Золотько О.С. 44. Белогуров С.О. 45. Панченко А.А.


ВСЬОГО в керівника наукової школи 45 монографій, підручників, посібників; а також більше 500 особистих праць (в тому числі більше 200 на англійській мові), 62 авторських свідоцтв, а також 15 монографій (як редактор)..


На основі фундаментальних досліджень були виконані проектні та практичні розробки, за які Прісняков В. та його учень Гонтарев Ю. отримали Державну премію України (1995).


В 1993 р. ак. Прісняков В. став академіком –організатором Академії педагогічних наук України, членом її Президії, членом відділення психології.create by atoman 2005     atoman@ua.fm